設計実績

yonko2018 greenhill2018 midori2018 toyogaoka2018 takeshiro2018 sun2017
hokuseibosai20178 kuroshio2016 kuroshio-okutai2016 minamigaoka2016 sekinanbu2016 kura2016
daisan-tsunishi2016 itsukushiminomori2014 suginoko2014 iino2013 nakiri2013 nakiri2012
oka2012 sunhills2012 iseko2011 sunhills2010 suzuka2010 sarana2008
takada2008 takada2007 takada2006 takada-okutai2006 daisan-tsu2006 nagoyaka2005
takatan2003 daisan-kuwana2001 shumuin1997 iseshi2018 akame2016 shirakawa2015
kuwanatokushi2012 tsubomi2011 kayumi2018