設計実績

uenoko_meiji2022 tsukoWC2022 aoi2022 tsunamihinan2022 hokubuhoiku2021 liberty2021 yamayuri2021
nishino-s2020 bajutsu2020 kaizonosato2020 ryokuchi2-2020 nishino-n2020 ryokuchi2019 umemura2019
kayumi2019 bajutsu2019 yonko2018 iseshi2018 greenhill2018 midori2018 toyogaoka2018
takeshiro2018 sun2017 hokuseibosai20178 kuroshio2016 kuroshio-okutai2016 daisan-tsunishi2016 minamigaoka2016
sekinanbu2016 kura2016 akame2016 shirakawa2015 itsukushiminomori2014 suginoko2014 iino2013
nakiri2013 nakiri2012 oka2012 sunhills2012 kuwanatokushi2012 iseko2011 tsubomi2011
sunhills2010 suzuka2010 sarana2008 takada2008 takada2007 takada2006 takada-okutai2006
daisan-tsu2006 nagoyaka2005 takatan2003 daisan-kuwana2001 shumuin1997